Χωρίς λόγια (αφορισμός - πίστη)

Il bosco "las", reale... (foto di JK)
Η πιο ανιδιοτελής πράξη χαλκεύεται. Η απάρνηση τιμωρείται.
Ακόμη και έτσι, ο Θεός αλλού στρέφει το βλέμμα του...

Commenti