Περί Λάγιου, περί στιγμής και διάρκειας


Η παρουσίαση του τόμου με κείμενα ποιητών για τον ΗΛΙΑ ΛΑΓΙΟ παρουσιάζει πρόσθετο ενδιαφέρον... (Στην εποχή που ο εις έκαστος ομιλεί ως ξερόλας για τη λογοτεχνία και την ισοπεδώνει με τη συνήθη πλέον εγωπάθεια για τη δέουσα κοινωνική πραγμάτωσή του).
Ο Ηλίας δεν ήταν ο τυπικός σημερινός γυρολόγος της ποίησης ή της πεζογραφίας. Τολμούσε να λέει "τα σύκα σκάφη και τη σκάφη σύκα" γιατί ήταν αυθεντικός στον ρόλο του.
Το τομίδιο αυτό, λοιπόν, από την ωραία εκδοτική "εμπάθεια" της Ερατούς (και του Μανώλη Μανουσάκη), θα δώσει ένα μικρό έναυσμα προς ναυτιλομένους και πιθανώς θα αποτελέσει σύναψη για μερικές προσεχείς κανονικότητες της φιλολογικής ενάργειας.
***Ο υπογράφων συμμετέχει με σύντομο άρθρο με τίτλο "Περί Λάγιου, περί στιγμής και διάρκειας", ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του κριτικού και πεζογράφου Κώστα Βούλγαρη για το σχετικό αφιέρωμα στην εφημερίδα "Αυγή" (ένθετο "Αναγνώσεις")

Commenti