Στιγμιότυπα στο "Κουκούτσι"

Στο νέο τεύχος του περιοδικού "Κουκούτσι" έχουν δημοσιευτεί μερικά, λίγα τετράστιχα απ' αυτά που συναπαρτίζουν μια επόμενη συλλογή με φόντο ιστοριογραφικό και φόρμα αφηγηματική. Κάποια ήδη άλλαξαν, όντας σε επεξεργασία. Αξίζει να ιδωθούν στην παρούσα μορφή, έστω, τα προκείμενα.
Commenti